Náš Team

Marek Žila

Hlavný tréner

Juniorka

Chikantsev Mykhailo

Hlavný tréner

Dorast

Pavol Hečko

Hlavný tréner

Kategórie 7 - 9

Dušan Žember

Šéftréner

Kategórie 6 - 8

Ramón Kerata

Hlavný tréner

Kategórie 4 - 5

Richard Sedlár

Hlavný tréner

Predprípravka